Drzwi zewnętrzne. Montaż drzwi zewnętrznych w domu lub mieszkaniu. Dowiedz się jak prawidłowo zamontować drzwi.

Dobrze zamontowane drzwi zewnętrzne to podstawa bezpieczeństwa mieszkańców danego domu lub mieszkania. Drzwi zewnętrzne powinny być nie tylko ładne ale i bardzo dobrze zamontowane. Zatem jak zamontować drzwi zewnętrzne, tak by nikt nie mógł ich ani wybić ani wyłamać z futryny.

FACHOWY MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Tylko profesjonalny montaż drzwi sprawi, że będą one zamknięte dla intruzów, a otwierać się przyjaźnie będą tylko dla zaproszonych gości.

Zamontowanie drzwi zewnętrznych nie jest żadną trudnością, jednak wszystkie czynności powinny być wykonywane po kolei i zgodni z zaleceniami producenta danych drzwi.

Jeden mały błąd może spowodować, że powstaną niepotrzebne mostki termiczne lub drzwi będą źle działać. Najlepiej jest więc zlecić wstawienie drzwi autoryzowanej ekipie.

JAK WSTAWIĆ DRZWI ZEWNĘTRZNE

Najważniejsze jest by prawidłowo usytuować drzwi w ścianie. Należy zdać sobie sprawę, że inaczej będzie osadzona ościeżnica w ścianie jedno lub dwu warstwowej, a jeszcze inaczej w trójwarstwowej. By uniknąć efektu przemarzania ościeżnicy, trzeba oś symetrii przekroju ościeżnicy przeprowadzić w miejscu gdzie przy temperaturze – 15 stopni na zewnątrz w ścianie panuje 0 stopni. Dlatego też w;

– ścianie jednowarstwowej ościeżnica ma być osadzona w połowie grubości muru,

– ścianie dwuwarstwowej powinna znaleźć się jak najbliżej zewnętrznej strony,

– ścianie trójwarstwowej ma być umiejscowiona w warstwie izolacji ściany.

Wstawiając drzwi zewnętrzne trzeba wiedzieć  czy wystarczą tylko kotwy czy dodatkowo trzeba jeszcze przyspawać do ościeżnicy płaskowniki, na których drzwi będą się trzymały.

Inaczej jest gdy drzwi montujemy w trakcie budowy, wtedy wystarczy przymocować ościeżnicę do kształtownika z materiałem izolacyjnym, natomiast musimy się już bardziej pogimnastykować gdy zmieniamy stare drzwi na nowe.

MONTAŻ KROK PO KROKU

  1. Po przygotowaniu otworu montujemy do ściany ościeżnicę. Są trzy sposoby jej montowania, za pomocą kotew, kołków rozporowych lub przymocowaniu jej do starej ościeżnicy.
  2. Najlepiej jest kupić drzwi o takiej samej szerokości jak drzwi, które służyły nam wcześniej. Montując drzwi w domu nowo budowanym dobrze jest kupić drzwi o standardowym wymiarze czyli 90 x 200.
  3. Montując ościeżnicę trzeba pomagać sobie poziomicą i bardzo dobrze wymierzać poziom osadzania drzwi.
  4. Wmontowaną ościeżnicę do ściany usztywnia się a powstałe przerwy między nią a murem wypełnia się pianką.
  5. Po przycięciu pianki i zdjęciu taśmy malarskiej montuje się na ościeżnicy zawiasy, przymocowuje się szyldy i klamki a następnie na ościeżnicy osadza się drzwi.